Image Image Image Image Image
  • Vlaams
  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • עברית
Scroll to Top

To Top

Welke zijn de veiligheidszones voor elektriciteit in de badkamer?

water elektriciteitElektriciteit en water samen vormen een gevaarlijke cocktail. Toch heb je ook in de badkamer voor sommige zaken nood aan elektriciteit. Zo kunnen we bijvoorbeeld niet zonder verlichting. Daarom zijn er voor de badkamer strikte veiligheidsregels voorzien om elektrocutie te vermijden. Deze kunnen variëren van land tot land.

De veiligheidsregeling houdt in dat de badkamer wordt ingedeeld in enkele denkbeeldige zones op basis van hun afstand van het bad of de douche. Elke veiligheidszone heeft bijgevolg haar eigen veiligheidsvereisten in termen van IP-waarde.

Waaruit bestaat een IP-waarde?

IP-waarde illustratie

IP-waarde

De IP-waarde is een label dat wordt toegekend aan elektrische toestellen zoals verlichtingsarmaturen, en aangeeft in welke mate het toestel is afgeschermd tegen stof en water. Een IP-waarde bestaat telkens uit twee cijfers. Het eerste cijfer geeft aan in welke mate het toestel beschermd is tegen vaste voorwerpen. Het tweede cijfer vervolgens geeft aan in welke mate het toestel is afgeschermd tegen water. In de badkamer is het tweede cijfer dus voornamelijk van belang. Het spreekt voor zich dat wanneer een toestel perfect is afgesloten tegen water, het eveneens moeilijk is voor stoffen om het toestel binnen te dringen. Een hoog tweede cijfer gaat daarom steeds gepaard met een hoog eerste cijfer.

De veiligheidszones met hun bijhorende IP-waarden

De badkamer kan worden ingedeeld in vier denkbeeldige veiligheidszones namelijk zone 0, zone 1, zone 2 en zone 3. Hierbij vergt zone 0 de hoogste IP-waarde en zone 3 de laagste. Onderstaande figuur toont de verschillende zones met hun bijhorende IP-vereiste.

IP veiligheidszones badkamer

IP veiligheidszones badkamer (bron: Massive.be)

Zone 0: minimum IPX7

Met zone 0 wordt de inhoud van het bad of douche bedoelt. Hier zijn elektrische toestellen uit den boze. Als je toch een spotje in uw bad of douche wenst, dient deze een IP-waarde van minimum IPX7 (bescherming tegen onderdompeling) te dragen en te werken op een ZLVS (Zeer Lage Veiligheidsspanning). Met een ZLVS wordt ofwel 12V wisselstroom bedoeld, ofwel 25V gelijkstroom. De verlichting in zone 0 kan je best laten plaatsen door een gekwalificeerde elektricien.

Zone 1: minimum IPX4

Met zone 1 wordt gerefereerd naar de zone tot 2,25 meter boven de bodem van het bad of douche. Verlichting in deze zone dient eveneens te werken op een ZLVS. De IP-waarde in zone 1 mag niet lager zijn dan IPX4 (bescherming tegen waterstralen).

Zone 2: minimum IPX4

Zone 2 vervolgens gaat tot 60 cm rond het bad of de douche. Binnen deze zone is eveneens een ZLVS verplicht. 230V spanning kan, mits het gaat om een spot die zich op minstens 1,60m van de grond bevindt. Deze spot dient tegelijk aangesloten te worden op een differentieel van 30mA. In zone 2 is een minimum IP-waarde van IPX4 vereist.

Zone 3: minimum IPX1

De rest van de badkamer behoort tot zone 3. Deze strekt tot 2,40 meter van het bad of de douche vertrekkende vanaf zone 2. Zone 3 omvat dus het gebied tot 3 meter rond het bad of de douche, exclusief zone 2. Hier is een IPX1 voldoende (bescherming tegen druppelend water). Een ZLVS is niet verplicht maar kan wel aangeraden worden. Een 230V spanning kan op voorwaarde dat deze op een 30mA differentieel wordt aangesloten. Het is niet langer verplicht dat alle schakelaars in de badkamer tweepolig moeten zijn, alhoewel dit nog steeds aangeraden wordt.

Als je niet graag een schok krijgt die gepaard gaat met rechtopstaande haren, controleer je dus best de IP-waarden van elektrische toestellen voor de badkamer alvorens ze te installeren. Veiligheid boven alles!

Tags | , ,

Share your thoughts with us!