807354389340702

Privacyverklaring

1. Algemeen

Deze privacyverklaring informeert u – als klant of bezoeker van onze website – omtrent wat er gebeurt met eventuele persoonsgegevens die u ons verschaft of die wij over u verzamelen en verwerken. De privacyverklaring is van toepassing op al onze producten en diensten en alle gegevensverwerkingen die wij doen of die in opdracht van ons gedaan worden door externe partijen en volgt de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbevescherming (AVG, internationaal gekend als “GDPR”) zoals deze in België van kracht is en waar wij gevestigd zijn.

In overeenstemming met veranderende wetgeving en/of veranderd beleid en activiteiten m.b.t. privacy kan het zijn dat wij deze privacyverklaring periodiek moeten bijstellen. U vindt dan ook steeds de meest recente versie online op www.dmlights.nl/privacyPage.l.

Via onderstaande links kunt u versneld de juiste informatie terugvinden:

2. Wie zijn wij en hoe kunt u ons contacteren?

Wij zijn dmlights, een onderdeel van De Meutter Paul Elektriciteit BVBA, Industriepark 13B, Zone B, 2220 Heist-op-den-Berg, België met ondernemingsnummer BE 0436220678.

Wij vallen niet onder de verplichting om een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Desalniettemin hebben wij een intern team samengesteld dat verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens. U kunt hen contacteren met enige verzoeken aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens via privacyteam@dmlights.com.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Onderstaande lijst biedt een compleet overzicht van alle categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken. Afhankelijk van uw situatie en relatie met ons kan het uiteraard zijn dat bepaalde persoonsgegevens of categorieën in uw geval niet van toepassing zijn.

 • Uw persoonlijke contactgegevens, zoals naam en voornaam, facturatie- en leveringsadres, e-mailadres, telefoon of GSM-nummer, …
 • Uw contactgeschiedenis met ons, zoals e-mails, chats, ingevulde contactformulieren op onze website, …
 • Producten en diensten die u bij ons afneemt, zoals uw aankoopgeschiedenis maar ook of u bij ons bvb. een onderhoudsabonnement voor uw alarminstallatie hebt.
 • Marketing en analyse-data, zoals nieuwsbrieven die u ontvangen hebt en of u bepaalde links hierin hebt aangeklikt, al dan niet aangevuld met analyse-data o.b.v. profiling om u een zo relevant en gepersonaliseerd mogelijk aanbod te kunnen bieden.
 • Uw interactie op onze website, zoals uw accountgegevens en het winkelmandje dat u aanmaakt, eventuele productbeoordelingen die u inzendt, online bestellingen die u plaatst inclusief uw IP-adres, …
 • Uw alarminstallatie, met de nodige technische specificaties t.b.v. het onderhoud zoals aantal zones en locatie binnen het gebouw, merk en type alarmcentrale, laatste onderhoud, …
 • Informatie die we verkrijgen van externe partijen, zoals financiële instellingen en andere betalingsverwerkers, adressenmakelaars, …
 • Derdepartijtransacties, dus waarbij een andere persoon in naam van u een bepaalde transactie verricht, bvb. een bankoverschrijving of online betaling, dan bekomen we vaak bepaalde persoonsgegevens omtrent die derde partij zoals de naam en voornaam.

4. Welk is de bron van uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens afkomstig van de volgende categorieën van bronnen:

 • Van uzelf in rechtstreekse zin.
 • Van een derde partij die namens u bepaalde interacties met ons aangaat.
 • Van externe online handelsplatformen of affiliate-websites.
 • Van online media- en advertentiepartners.
 • Van analytische toepassingen, waaronder Google Analytics.
 • Van een makelaar in persoonsgegevens.
 • Van financiële instellingen en andere betalingsverwerkers en -platformen.

5. Wat zijn de doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, en op welke verwerkingsgronden?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en volgens onderstaande wettelijke verwerkingsgronden:

 • Voor het uitvoeren van onze overeenkomst of contractuele verplichting
  • Om u op de hoogte te houden van het verloop van uw bestelling en om deze te kunnen uitleveren of u te verwittigen om deze te kunnen komen afhalen.
  • Om inzicht te hebben in uw communicatie met ons en uw aankoopgeschiedenis om u zo goed en efficiënt mogelijk te kunnen helpen.
  • Om onderhouds- en installatiewerkzaamheden bij u te kunnen uitvoeren.
  • Om te kunnen uitwisselen met onze zakenpartners, zoals bvb. met logistieke partners voor de uitlevering van uw bestelling.
 • In een gerechtvaardigd belang van ons of een derde partij
  • Om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en hoe we deze continu kunnen optimaliseren.
  • Om u proactief te kunnen benaderen met eventuele interessante aanbiedingen en om onze producten en diensten voor te stellen.
  • Om ons bedrijf optimaal te kunnen beheren.
  • Om analytische en statistische inzichten te krijgen in ons klantenbestand en onze prestaties en hoe we deze verder kunnen optimaliseren.
  • Om uw mening en beoordeling over ons en onze producten te weten, zodat we continu kunnen optimaliseren.
 • Met uw toestemming
  • Om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en hoe we deze continu kunnen optimaliseren.
  • Om u op de hoogte te houden van nieuwe merken of producten en het reilen en zeilen binnen dmlights en de verlichtingswereld in het algemeen.
  • Om u proactief te kunnen benaderen met eventuele interessante aanbiedingen en om onze producten en diensten voor te stellen.
  • Om u te kunnen contacteren wanneer u een prijs gewonnen hebt met één van onze acties.
  • Om uw mening en beoordeling over ons en onze producten te weten, zodat we continu kunnen optimaliseren.
 • Omwille van wettelijke verplichtingen
  • Om onze boekhouding te kunnen voeren.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartijden van uw persoonsgegevens variëren en zijn afhankelijk van de volgende criteria:

 • Zo lang als u uw toestemming verleent, bvb. voor onze nieuwsbrief.
 • Zo lang als nodig volgens wettelijke verplichtingen, bvb. de bewaartijden van facturen.
 • Zo lang als nodig volgens contractuele verplichtingen, bvb. om service en assistentie te kunnen verlenen, om de wettelijke of bijkomende garantie te bieden, om u te kunnen verwittigen i.g.v. eventuele terugroepacties, …
 • Zo lang als nodig is volgens onze bedrijfsbehoeften, bvb. om te weten wat u in het verleden bij ons aangekocht heeft en deze informatie ook aan u te kunnen blijven aanbieden, of om op de hoogte te zijn van uw (alarm)installatie ook nadat u enkele jaren geen onderhoud meer bij ons hebt afgenomen, …

7. Worden uw persoonsgegevens uitgewisseld buiten de EU?

Het merendeel van onze persoonsgegevens blijven binnen de EU en EER. In sommige gevallen delen we echter persoonsgegevens met internationale organisaties en/of partijen buiten de EU, zoals internationale logistieke partners. Zo wisselen we momenteel enkel gegevens uit met enkele externe partijen in de USA. Deze uitwisselingen zijn wettelijk gedekt onder de EU-US Privacy Shield. Daarenboven nemen we nog bijkomende contractuele maatregelen met deze partners om maximale veiligheidsmaatregelen te garanderen.

8. Bent u verplicht om uw persoonsgegevens met ons te delen?

Indien u bij ons producten of diensten wenst aan te kopen, bent u verplicht een minimum aan persoonsgegevens te bezorgen. Zonder deze persoonsgegevens kunnen wij onze contractuele alsook wettelijke verplichtingen niet nakomen. Eventuele optionele persoonsgegevens worden steeds als dusdanig aangegeven.

9. Wat zijn uw rechten als betrokkene in het kader van de privacywetgeving?

De privacywetgeving geeft u de volgende rechten wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Het recht om geïnformeerd te worden omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen indien incorrect of incompleet.
 • Het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Het recht om inzage in uw persoonsgegevens te krijgen en hoe we deze verwerken.
 • Het recht om uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen.
 • Het recht om een persoonlijke evaluatie te verkrijgen indien u onderworpen werd aan een bepaalde automatische beslissingsvorming.

10. Hoe kunt u zich verzetten tegen een verwerking of een klacht indienen?

U hebt het recht om zich te verzetten tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. Gelieve een eventueel verzoek tot verzet te richten aan privacyteam@dmlights.com of telefonisch met ons contact op te nemen.

U hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij de juridische instantie die toeziet op de toepassing van de privacywetgeving. Gezien wij hiervoor onder Belgisch recht vallen, dient u zich te richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

© 2000 - 2018(Elektriciteit Paul de Meutter CV)

De inhoud van deze website, met inbegrip van handelsmerken, octrooien, copyrights, databaserechten, tekeningen en modellen, afbeeldingen, bedrijfs- en/of productnamen en/of andere (intellectuele eigendomsrechten), zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die behoren tot dmlights of een rechtmatige derde. U mag geen beschermde inhoud zoals beschreven in dit artikel, gebruiken en/of wijzigen, met inbegrip van kopiëren, uitlenen, reproduceren, elk gebruik van dmlights database inhoud of elk gebruik op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van dmlights. Elke inbreuk wordt vervolgd op grond van de geldende wetgeving.